باسلام

در این پست با یک برسی کارشناسی در خدمت شما هستم

مقدمه:شاید شما در وب ها،سایت ها،مقاله ها،مجله هاو.....خوانده باشید که برترین آواتار آواتارکوراست(من هم زیاد خوانده و دیده و شنیده ام)اما در حقیقت برترین آواتار ،آواتار وان بود،شاید بپرسید :ما همه میدونیم که کورا بود که دنیا رو وارد عصر جدیدی کرد ،کورا بود که با قدرتی مثل آمون جنگید و شکستش داد،کورا بود که ظاهیر و نیلوفر سرخ رو با تمام توانایی های منحصربه فرد شکست دادو... پس چرا آواتار وان برترین آواتار است؟؟

برای جواب به سوالتون به ادامه مطلب مرهجعه کنید