آب.....آتش......خاک......باد.....

سال ها پیش قبل از زمان شیر لاکپشت ها انسان ها و ارواح در صلح و صفا با همدیگر زندگی میکردند.درآن زمان ارواحی به اسم تاریکی و روشنایی وجود نداشت و راوا و واتو زندگی مشترکی داشتند (که حاصل این زندگی مشترک سه فرزند به نام های درایگو و تاکوراکیا (ارواح نر)و آراوا (روح ماده)بود).

به ادامه مطلب مراجعه کنید......